” FROH ondersteunt organisaties, professionals en beleidsmakers in het vertalen van specialistische kennis naar een productieve kennisbijeenkomst. “

studiedag   
werkconferentie 
expertmeeting 
netwerkbijeenkomst 

Samenwerken aan oplossingen

FROH gelooft in de kracht van samenkomst. Bij  maatschappelijke vraagstukken zijn veel  verschillende professionals, organisaties en disciplines betrokken. Kennisbijeenkomsten zijn een goed middel om al deze belanghebbenden in één ruimte te laten werken. Deelnemers pakken  een onderwerp zelf aan en komen gezamenlijk tot oplossingen.

FROH organiseert  actieve en inhoudelijk sterke kennisbijeenkomsten. FROH besteed aandacht aan de inhoud, én aan de aankleding, ritme en sfeer van een bijeenkomst. Door de juiste mix van inspanning en ontspanning, luisteren en discussiëren, denken en doen, ontstaat een open en productieve bijeenkomst.

FROH neemt  professionals regelwerk uit handen en biedt op maat gemaakte werkvormen om specialistische kennis samen met deelnemers om te zetten naar concrete inhoud.

Heeft u ideeën voor een kennisbijeenkomst? Wij overleggen graag met u! Neem contact op met Rens Frommé:
M   +31 6 41 32 14 47
T    +31 10 230 84 85
E    rens@kennisbijeenkomsten.nl

Rens-Frommé